Marieberg på KungsholmenMarieberg tillhör Kungsholmens stadsdelsområde. Den ligger väster om Fridhemsgatan/Riddarfjärden, söder om Drottningholmsvägen och öster om Essingeleden/Viktor Rydbergs gata. I syd gränsar Marieberg till Mariebergsfjärden. Stadsdelen hör till S:t Görans församling.

Historia

Områdets historia omfattar exempelvis det tidigare mentalsjukhuset Konradsberg norr om Rålambsvägen (1861–1960-talet).

På området söder om Rålambsvägen fanns Mariebergs porslinsfabrik (1758–1788), samt militärområdet Marieberg (med bland annat Högre artilleriläroverket 1818–1869 , Trängbataljonen 1885–1891, Kungl Fälttelegrafkåren 1908–1937, Signalregementet 1937–1940, samt Arméns signalskola (SignS) 1945–1958). Det fanns också en ammunitionsfabrik på Marieberg 1876–1950. Mariebergsstenen påminner härom.

Fram till början av 1960-talet var det populärt kallade Millis alltjämt ett stort inhägnat område, omfattande det senare tidningshusområdet (mellan Rålambsvägen och den där senare framdragna Gjörwellsgatan), nuvarande ambassadområdets Lilla berget, samt Stora berget ovanför Smedsudden.

Exploateringen av området inleddes med Wivalliusgatans hus nere vid vattnet.
Något senare uppfördes de två stora bostadshusen på Mariebergs höjder. Den ljusputsade byggnaden (p.g.a. sin veckade fasad även kallad ”Dragspelshuset”) i kvarteret Lysbomben uppfördes 1961-62. Det är ett 16-våningars hus med 210 lägenheter och ca 1200 m2 kontorslokaler. Väster därom byggde Riksbyggen på 1960-talet i kvarteret Silvieberg ett väldigt bostadskomplex i rött tegel.

Ungefär samtidigt byggdes även tidningshusen. Slutligen uppfördes Rysslands ambassad.

Dagens Marieberg

En stor del av dagens bebyggelse i Marieberg uppstod i början av 1960-talet och går tillbaka till en stadsplan från 1958, signerad Göran Sidenbladh. Planen för området upprättades ursprungligen av arkitekt Åke Ahlström och avsåg en samspelad bebyggelse av olika höga hus med olika funktion och olika proportioner. I norra delen inrättades ett industriområde för grafisk industri, avsett för tidningarna Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets tryckerier, distributionscentraler och redaktioner.[1] Söder och väster om Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets nya byggnader fortsatte stadsplanen med en tomt för en utländsk ambassad (Rysslands ambassad i Stockholm), en tomt för Riksarkivets huvudbyggnad och kvarter för två höga bostadshus (Erlanderhuset och det så kallade Bacon-Hill).

I Marieberg ligger Rålambshovsparken och Mariebergsparken samt norra delen av Västerbron. Även Lärarhögskolan, Riksarkivet, Socialstyrelsen och några av de stora dagstidningarna har lokaler i Marieberg. Det är dock bara redaktionerna som är kvar i Marieberg, tryckerierna flyttades till Akalla på 1990-talet. Mariebergs stadsbild domineras av den 23 våningar höga DN-skrapan där bokstäverna högst upp i huset ständigt skiftar mellan Dagens Nyheter och Expressen, samt det något lägre SvD-huset i rött tegel. Nära bron till Lilla Essingen, Mariebergsbron, ligger Villa Adolfsberg. Inom ett större inhägnat område finns Rysslands ambassad. Nere vid vattnet huserar Sjöscoutkåren S:t Göran i Triewalds malmgård. Öster därom ligger Smedsudden med Smedsuddsbadet.

Lärarhögskolan har de senaste åren byggt ut och nya lokaler i funkisinspirerad stil har tillkommit längs den norra sidan av Rålambsvägen som är huvudgatan genom Marieberg, mellan Västerbroplan och Fredhäll. Inne i Lärarhögskolans campusområde ligger Konradsberg, som har givit namn åt det nybyggda campusområdet.

Källa: Wikipedia

Din guide till Kungsholmen