Fredhäll på KungsholmenFredhäll är en stadsdel i Kungsholmens stadsdelsområde i Stockholms innerstad. Den ligger på ön Kungsholmens sydvästra del och är bland annat känt för sina badklippor. Där finns även ett friluftsbad för vinterbadande. Det gränsar i öster mot Marieberg och i norr mot Kristineberg. Fredhäll begränsas av vattenområdet Essingefjärden i syd.

Området bebyggdes i början på 1930-talet och är i funkisstil. Mottot då man byggde var ”stad i park”. I Fredhällsparken finns bl.a en plaskdamm som sedan 1930-talet varit en populär badplats för de mindre barnen.

Gatorna i Fredhäll är uppkallade efter svenska författare såsom Johan Runius, Fröding, Stagnelius, Orvar Odd, Viktor Rydberg, Atterbom, Snoilsky, Ernst Ahlgren, m.fl. Fredhäll hör till S:t Görans församling.

Källa: Wikipedia

Din guide till Kungsholmen